ΤΟ ΕΡΓΟ

Ποιοι είναι οι στόχοι του PiCaM;

Μάθετε περισσότερα για τους στόχους του έργου!

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στην περιγραφή του έργου!

PiCaM – Project in Citizenship and Mathematics
Project number 2017-1-UK01-KA201-036675

Creative Commons License
Except where otherwise noted, this work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union