ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Με παιδιά της τάξης σας

Με παιδιά ηλικίας 10 έως 12 ετών, μικρότερα ή/και μεγαλύτερα, μπορείτε να εφαρμόσετε τις θεματικές του προγράμματος PiCaM και να συμβάλλετε στην διαδρασή τους με την σχολική πράξη αλλά και στην μετατροπή τους μέσα από τις δικές σας προσωπικές εμπειρίες.

Μέσω ακαδημαϊκών μαθημάτων

Με τους φοιτητές και τος φοιτήτριες του τμήματός σας μπορείτε να αξιοποιήσετε τα υλικά και τις θεματικές του έργου στα μαθήματά σας. Είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με παιδαγωγούς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δοκιμάσουν το παιδαγωγικό υλικό του έργου και να συνεργαστούν μαζί μας ώστε να διερευνήσουμε τρόπους διάδρασης με αυτές οι ιδέες στην πράξη.

Η προσωπική σου επαγγελματική ανάπτυξη

Είτε εφαρμόσετε τις προτάσεις του έργου με τα παιδιά της τάξης σας, είτε όχι, μπορείτε να συνεργαστείτε με τις ομάδες ανάπτυξης εκπαιδευτικών. Σκοπός τους είναι να υποστηρίξουν την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών αναφορικά με το πώς η μαθηματική εκπαίδευση μπορεί να συνδεθεί με κοινωνικά ζητήματα και πώς θα μπορούσαν να ενσωματώσουν ζητήματα πολιτειότητας στο αναλυτικό τους πρόγραμμα.
Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στις παραπάνω ομάδες, να γνωρίσετε περισσότερα για τα παραχθέντα παιδαγωγικά υλικά ή να μας βοηθήσετε ώστε να τα αναπτύξουμε περαιτέρω με τα σχόλια σας, μπορείτε να μας βρείτε στα στοιχεία επικοινωνίας που ακολουθούν.

Επικοινωνία

Θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στις εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες και να εφαρμόσουν τα υλικά με την τάξη τους στα μαθήματά τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας στο έργο, επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση picam@mathematikum.de και η ομάδα PiCaM στη χώρα σας θα επικοινωνήσει μαζί σας.