Δάσκαλοι και μαθητές

Υλικό για εκπαίδευση φοιτητών παιδαγωγικών ή/και μαθηματικών τμημάτων και εκπαιδευτικών

Το υλικό για την εκπαίδευση φοιτητών παιδαγωγικών ή/και μαθηματικών τμημάτων και εκπαιδευτικών αποτελεί μία εισαγωγή στην σκέψη πίσω από το έργο PiCaM. Η υλοποίηση του παρέχει προτάσεις οργάνωσης μαθημάτων. Μπορείτε να επιλέξετε έναν τομέα μαθηματικών δράσεων για εκπαιδευτικούς ή φοιτητές και να οργανώσετε το δικό σας πρόγραμμα μαθήματος παρέχοντάς του δομή που να αφορά το τοπικό σας πλαίσιο.

PiCaM – Project in Citizenship and Mathematics
Project number 2017-1-UK01-KA201-036675

Creative Commons License
Except where otherwise noted, this work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union