Παιδαγωγικό Υλικό

Κατεβάστε το παιδαγωγικό υλικό εδώ

Το τελικό αυτό υλικό ολοκληρώθηκε από τους συνεργάτες του PiCaM το 2019 μετά από την δοκιμή του σε όλες τις χώρες εταίρους. Το υλικό προσεγγίζει στόχους μαθηματικής εκπαίδευσης και παγκόσμιας πολιτειότητας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μεμονωμένα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση picam@mathematikum.de για ερωτήσεις.

Μαθηματικα Σωματα

Sarah Ainslie

Αυτή η δραστηριότητα σχεδιάστηκε με στόχο να οργανωθούν ομάδες μάθησης στις οποίες όλοι και όλες θα μπορούν να διαδραματίσουν ισότιμους ρόλους και παρουσίες. Αποτελεί εκπαιδευτικό σενάριο με ενσώματες δράσεις όπου οι συμμετέχοντες έρχονται βιωματικά σε επαφή με τα πολλαπλάσια και τους παράγοντες, τους κοινούς παρονομαστές, τους πρώτους και σύνθετους αριθμούς.

Τα μαθηματικά στην χαρτογράφηση του κόσμου

Colin Jackson

Σε αυτή τη δραστηριότητες μπορεί κανείς να διερευνήσει τον ρόλο των χαρτών στην ιστορία της Ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας. Παράλληλα, μπορεί να γνωρίσει την κατασκευή διαφορετικών χαρτών και τη χρήση της υδρογείου κατανοώντας την δημιουργία συγκεκριμένων αναπαραστάσεων του κόσμου.

Μαθηματικά παιχνίδια και κατασκευές: Δημιουργώντας τόπους συνάντησης

“Dominoes” by Kristy Johnson is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Αυτή η δραστηριότητα δημιουργεί χώρους μέσα και έξω από το σχολικό πλαίσιο, δημιουργεί ευκαιρίες για τα παιδιά να συνεργαστούν και να μοιραστούν εμπειρίες, παίζοντας μαθηματικά παιχνίδια ή κάνοντας μαθηματικές κατασκευές. Το παιχνίδι ή η κατασκευή δημιουργούν τρόπους κατανόησης της εμπειρίας του να ζει κανείς στο αστικό κέντρο ή σε μια επαρχιακή γειτονιά ∙ και τα μαθηματικά του παιχνιδιού ή της κατασκευής γίνονται το εργαλείο ώστε να δημιουργηθούν συνδέσεις μεταξύ λέξεων, σωμάτων και αλγορίθμων.

Παγκόσμια κρίση και τοπική αλληλεγγύη: Χρέος VS χρήμα ως κοινό αγαθό

IMG_0080” by kent_eh is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Σε αυτή τη δραστηριότητα δημιουργούνται συνθήκες για συζήτηση μεταξύ παιδιών και εκπαιδευτικών αναφορικά με την κρίση και την αλληλεγγύη στο άμεσο τοπικό περιβάλλον αλλά και για προβληματισμό σχετικά με τους τρόπους που η οικονομική κρίση καθρεφτίζεται στην κοινωνία. Η δραστηριότητα βασίζεται στην ομαδική εργασία και στοχεύει να υποστηρίξει παιδιά, εκπαιδευτικούς και ενήλικες ώστε να συνεργαστούν και να αναπτύξουν μια κριτική στάση με/για τη χρήση των μαθηματικών.

Fair and Square: Μαγικά, λατινικά και βεδικά τετράγωνα

Τα μαγικά τετράγωνα δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιούνται από πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς ήδη από τα αρχαία χρόνια. Μπορούμε να εντοπίσουμε σε αυτά την ομορφιά και την συμμετρία που μπορεί να δώσει ικανοποίηση σε όσους απολαμβάνουν δράσεις όπως η επίλυση παζλ και γρίφων. Μπορούν επίσης να δώσουν σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ισορροπία και την αλληλεξάρτηση ενώ πολλές είναι και οι εφαρμογές τους σε διάφορους τομείς της ζωής.

Κατασκευές στον κόσμο γύρω μου: Μαθηματικά και πολιτιστική έμπνευση

Pentocelo – Own work, CC BY 3.0

Η δραστηριότητα βοηθά στην κατανόηση της γεωμετρίας μέσα από τη χρήση σχημάτων δύο διαστάσεων στον πολιτιστικό και θρησκευτικό συμβολισμό και τη χρήση τους στην αρχιτεκτονική, ιδιαίτερα στη χρήση πλακιδίων. Δημιουργεί ευκαιρίες για να διερευνήσετε πώς αυτές οι συμβολικές αναπαραστάσεις υποστηρίζουν ιδέες και πεποιθήσεις.

Μια χώρα σε κλάσματα: Διερευνώντας τη «χρήση της γης» μέσω των μαθηματικών

“The Parting of the Yellow Sea” by SnapDoc is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα κλάσματα και τους λόγους μέσα από δράσεις που στηρίζονται στην κατανομή της χρήσης της γης σε διάφορες χώρες. Έτσι, έρχονται αντιμέτωπα με κλιματικές και γεωγραφικές διαφορές αναφορικά με τη χρήση της γης ενώ παράλληλα εργάζονται με δεδομένα και προβληματίζονται για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διαδικασιών απλοποίησης και μοντελοποίησης.

PiCaM – Project in Citizenship and Mathematics
Project number 2017-1-UK01-KA201-036675

Creative Commons License
Except where otherwise noted, this work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union