ΥΛΙΚΟ

Βρείτε εδώ το υλικό

Το παιδαγωγικό υλικό που θα βρείτε εδώ αποτελεί το προϊόν της πρώτης φάσης του έργου. Αν ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε το υλικό αυτό με την τάξη σας στα μαθήματά σας επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση picam@mathematikum.de και η ομάδα του PiCaM της χώρας σας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.

Οι τελικές εκδοχές του παιδαγωγικού υλικού θα είναι διαθέσιμες του καλοκαίρι του 2019.

Μαθηματικά Σώματα

Αυτή η δραστηριότητα σχεδιάστηκε με στόχο να οργανωθούν ομάδες μάθησης στις οποίες όλοι και όλες θα μπορούν να διαδραματίσουν ισότιμους ρόλους και παρουσίες. Αποτελεί εκπαιδευτικό σενάριο με ενσώματες δράσεις όπου οι συμμετέχοντες έρχονται βιωματικά σε επαφή με τα πολλαπλάσια και τους παράγοντες, τους κοινούς παρονομαστές, τους πρώτους και σύνθετους αριθμούς.

GR ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ FINAL (421 kB)

Τα μαθηματικά στην χαρτογράφηση του κόσμου

Σε αυτή τη δραστηριότητες μπορεί κανείς να διερευνήσει τον ρόλο των χαρτών στην ιστορία της Ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας. Παράλληλα, μπορεί να γνωρίσει την κατασκευή διαφορετικών χαρτών και τη χρήση της υδρογείου κατανοώντας την δημιουργία συγκεκριμένων αναπαραστάσεων του κόσμου.

GR ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ FINAL (587 kB)

GR ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ FINAL MATERIALS (802 kB)

Μαθηματικά παιχνίδια και κατασκευές: Δημιουργώντας τόπους συνάντησης

Αυτή η δραστηριότητα δημιουργεί χώρους μέσα και έξω από το σχολικό πλαίσιο, δημιουργεί ευκαιρίες για τα παιδιά να συνεργαστούν και να μοιραστούν εμπειρίες, παίζοντας μαθηματικά παιχνίδια ή κάνοντας μαθηματικές κατασκευές. Το παιχνίδι ή η κατασκευή δημιουργούν τρόπους κατανόησης της εμπειρίας του να ζει κανείς στο αστικό κέντρο ή σε μια επαρχιακή γειτονιά ∙ και τα μαθηματικά του παιχνιδιού ή της κατασκευής γίνονται το εργαλείο ώστε να δημιουργηθούν συνδέσεις μεταξύ λέξεων, σωμάτων και αλγορίθμων.

GR ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ FINAL (593 kB)

Παγκόσμια κρίση και τοπική αλληλεγγύη: Χρέος VS χρήμα ως κοινό αγαθό

Σε αυτή τη δραστηριότητα δημιουργούνται συνθήκες για συζήτηση μεταξύ παιδιών και εκπαιδευτικών αναφορικά με την κρίση και την αλληλεγγύη στο άμεσο τοπικό περιβάλλον αλλά και για προβληματισμό σχετικά με τους τρόπους που η οικονομική κρίση καθρεφτίζεται στην κοινωνία. Η δραστηριότητα βασίζεται στην ομαδική εργασία και στοχεύει να υποστηρίξει παιδιά, εκπαιδευτικούς και ενήλικες ώστε να συνεργαστούν και να αναπτύξουν μια κριτική στάση με/για τη χρήση των μαθηματικών.

GR ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ + ΤΟΠΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. ΧΡΕΟΣ vs ΧΡΗΜΑ ΩΣ ΚΟΙΝΟ ΑΓΑΘΟ FINAL (647 kB)

GR ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ + ΤΟΠΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Μαρία (11 kB)

Fair and Square: Μαγικά, λατινικά και βεδικά τετράγωνα

Τα μαγικά τετράγωνα δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιούνται από πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς ήδη από τα αρχαία χρόνια. Μπορούμε να εντοπίσουμε σε αυτά την ομορφιά και την συμμετρία που μπορεί να δώσει ικανοποίηση σε όσους απολαμβάνουν δράσεις όπως η επίλυση παζλ και γρίφων. Μπορούν επίσης να δώσουν σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ισορροπία και την αλληλεξάρτηση ενώ πολλές είναι και οι εφαρμογές τους σε διάφορους τομείς της ζωής.

GR Fair and square. Μαγικά, λατινικά και βεδικά τετράγωνα FINAL (651 kB)

GR Fair and square FINAL PPT (13 MB)

GR Fair and square FINAL MATERIALS (238 kB)

Κατασκευές στον κόσμο γύρω μου: Μαθηματικά και πολιτιστική έμπνευση

Η δραστηριότητα βοηθά στην κατανόηση της γεωμετρίας μέσα από τη χρήση σχημάτων δύο διαστάσεων στον πολιτιστικό και θρησκευτικό συμβολισμό και τη χρήση τους στην αρχιτεκτονική, ιδιαίτερα στη χρήση πλακιδίων. Δημιουργεί ευκαιρίες για να διερευνήσετε πώς αυτές οι συμβολικές αναπαραστάσεις υποστηρίζουν ιδέες και πεποιθήσεις.

EN Designing the world around me FINAL PPT (3 MB)

EN Designing the world around me FINAL (876 kB)

GR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΥΡΩ ΜΟΥ FINAL (736 kB)

GR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΥΡΩ ΜΟΥ FINAL PPT (3 MB)

Μια χώρα σε κλάσματα: Διερευνώντας τη «χρήση της γης» μέσω των μαθηματικών

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα κλάσματα και τους λόγους μέσα από δράσεις που στηρίζονται στην κατανομή της χρήσης της γης σε διάφορες χώρες. Έτσι, έρχονται αντιμέτωπα με κλιματικές και γεωγραφικές διαφορές αναφορικά με τη χρήση της γης ενώ παράλληλα εργάζονται με δεδομένα και προβληματίζονται για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διαδικασιών απλοποίησης και μοντελοποίησης.

EN The face of a country in fractions FINAL (366 kB)

EN The face of a country in fractions FINAL MATERIALS (2 MB)

GR ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΣΕ ΚΛΑΣΜΑΤΑ FINAL (371 kB)

GR The face of a country in fractions FINAL MATERIALS 1 (386 kB)

GR The face of a country in fractions FINAL MATERIALS 2 (277 kB)

Αντιλήψεις για τον χρόνο: Πολιτισμοί και ημερολόγια

Σε αυτή τη δραστηριότητα, τα παιδιά διερευνούν πώς έχει εξελιχθεί η ανθρώπινη αντίληψη για τον χρόνο μέσα από την κατανόηση των διαφορετικών ημερολογίων. Ενθαρρύνονται να έρθουν σε επαφή με τα ηλιακά ημερολόγια (Γρηγοριανού), τα σεληνιακά (Hijri) και να δουν τρόπους χρήσης από διαφορετικές παραδόσεις και πολιτισμούς. Επιπλέον, τα παιδιά καλλιεργούν δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην μετατροπή ημερομηνιών σε διαφορετικά ημερολόγια. Μέσα από τις προτεινόμενες δράσεις συζητούν για την έννοια και την ιδέα του χρόνου με θεωρητικούς όρους, καθώς και τη σύγχρονη συνάφειά του.

EN Perceptions of Time. Cultures and Calendars DRAFT (1 MB)

GR Αντιλήψεις για τον Χρόνο DRAFT (1 MB)

PiCaM – Project in Citizenship and Mathematics
Project number 2017-1-UK01-KA201-036675

Creative Commons License
Except where otherwise noted, this work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union