ΥΛΙΚΟ

Κατεβάστε το παιδαγωγικό υλικό εδώ

Μπορείτε να κατεβάσετε το παιδαγωγικό υλικό PiCaM από αυτή την σελίδα.

Ανάλογα με την συσκευή σας, θα βρείτε το υλικό είτε κάτω από αυτό το κείμενο είτε στα δεξιά.

Η παρούσα ιστοσελίδα καθώς και το παιδαγωγικό υλικό του PiCaM αφορά τις απόψεις των συνεργατών του προγράμματος PiCaM. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για την χρήση του υλικού και για τις πληροφορίες που μεταφέρει

PiCaM – Project in Citizenship and Mathematics
Project number 2017-1-UK01-KA201-036675

Creative Commons License
Except where otherwise noted, this work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union