ΥΛΙΚΟ

​ Βρείτε εδώ το υλικό

Το παιδαγωγικό υλικό που θα βρείτε εδώ αποτελεί το προϊόν της πρώτης φάσης του έργου. Αν ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε το υλικό αυτό με την τάξη σας στα μαθήματά σας επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση picam@mathematikum.de και η ομάδα του PiCaM της χώρας σας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.

Οι τελικές εκδοχές του παιδαγωγικού υλικού θα είναι διαθέσιμες του καλοκαίρι του 2019.